Guide - revisor eller redovisningskonsult

 

Revisor – Ekonomisk rådgivare

Letar du efter en ekonomisk rådgivare/redovisningskonsult? Då har du redan kommit rätt.

Många kallar oss i dagligt tal för revisor, även om redovisningskonsult är vår egentliga yrkesroll, men det spelar ju ingen roll, bara vi förstår varandra och att du får vad du söker efter, så får du kalla oss vad du vill.

Vår yrkesroll är ju rådgivning/bokföring/bokslut/deklaration m.m.. Det är ju i detta arbete vi får vara kreativa, komma med bra lösningar och känna uppskattning från dig som kund.

De flesta av oss är auktoriserade redovisningskonsulter. För dig blir detta en extra trygghet, eftersom du då kan förlita dig på att vi är aktualitetsutbildade och har ansvarsförsäkring för vårt arbete.

En rådgivare kan dock inte samtidigt vara revisor i företaget eller vice versa, då detta i princip skulle innebära att man granskade sig själv, man blir jävig.

Vi vill vara obegränsade i vår rådgivning och vi står alltid på din sida. Därför har vi särskilda externa revisorer som är tillsatta granskare på de företag som enligt lag måste ha revisor.

 

 

Revisor – extern granskare

En extern revisor ska finnas som granskare i vissa, framförallt större aktiebolag.  När man i dagligt tal säger att man ”ska träffa revisorn” så är det många gånger sin rådgivare de menar.

-Krav på revisor på grund av bolagets storlek gäller endast, när två av  dessa värden för båda de två senaste räkenskapsåren inträffat:

Vid nystartat AB, gäller alltså kravet på revisor om man går över två av dessa gränsvärden  två år i rad  först från och med det tredje räkenskapsåret.

Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig med ditt företag!

Nilssons Ekonomi & Redovisning AB
https://www.nilssonredo.se