Deklarationshjälp

Vi hjälper både företag och privatpersoner att deklarera.

 

Några tips till dig som ska deklarera:

 

RUT- och ROT

Är ni flera personer i hushållet som ansöker om ROT-avdrag behöver ni båda stå som ägare för bostaden. Kan någon av er inte utnyttja avdraget fullt ut, finns möjligheten att överföra den outnyttjade delen till din partner.

 

Har du sålt en bostad under 2018?

Då ska du deklarera försäljningen i årets deklaration. Det är alltid kontraktsdatum som gäller. På vinsten betalar du 22 % i skatt.

 

Resor till och från arbetet

Du får avdrag för kostnader som överstiger 11000 kronor. För att få avdrag för bilresor måste avståndet vara minst fem kilometer och en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.

Avdraget är 18,50 kronor per mil för egen bil.

 

Övrig information:

·       Har du sålt aktier eller andra värdepapper som inte finns på ISK-konto kan du ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av värdepapper, SKV332.

·       Har du sålt ett småhus får du hjälp av broschyren SKV379.

·       Har du sålt en bostadsrätt kan du läsa broschyren SKV321.

·       Kontrollera att de förtryckta uppgifterna i deklarationen stämmer.

·       Lämna in i tid – förseningsavgiften är 1250 kronor för privatpersoner och 6250 kronor för aktiebolag och ekonomisk förening.

 

 

Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig med ditt företag!

Nilssons Ekonomi & Redovisning AB
https://www.nilssonredo.se